Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Specialistische verpleging bij geriatrie

Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld of een psychische stoornis op hoge leeftijd, dan staat het team geriatrie voor u klaar. Het gaat om emotionele en praktische begeleiding (zorgverlening) aan u en uw mantelzorger. Het team weet alles van de zorg- en hulpmogelijkheden en houdt nauwe contacten met hulpverleners en familie.

Ondersteuning van geriatrische cliënten

Het team geriatrie begeleidt en ondersteunt geriatrische cliënten. Dit zijn ouderen met dementie of met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Deze mensen zijn kwetsbaar, ze herstellen minder snel van ziekte en zien soms de noodzaak van zorg niet in. Dat vraagt om geduld en delicaat handelen. De speciaal opgeleide geriatrische verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u ook bij alle gevolgen van uw ziekte of aandoening. U, maar ook uw mantelzorger, kunt bij het team terecht voor zorgverlening, advies, voorlichting en begeleiding bij u thuis. Zo zorgen we ervoor dat u zo prettig en veilig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Het team biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan geriatrische cliënten op het gebied van:

  • contact met andere hulpverleners en familieleden
  • bewaken van persoonlijke hygiëne en veiligheid
  • aandacht voor de geschiedenis van de cliënt
  • het zoveel mogelijk in stand houden van een sociaal netwerk
  • het opbouwen en in stand houden van dag- en vrijetijdsbesteding
  • overgang naar een andere woonsituatie
  • begeleiden van mantelzorgers

Werkwijze team geriatrie

De medewerkers van het team geriatrie stellen het welzijn van de cliënt centraal. Samen met u en uw mantelzorgers stellen we een plan op voor de zorg, het zogenaamde zorgplan. In dit plan staat beschreven welke zorg verleend wordt en door wie dit wordt gedaan. Het doel is om:

  • zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen van mensen die aan een vorm van dementie lijden
  • een veilige en hygiënische leefomgeving te realiseren
  • een ondersteunend netwerk te creëren

Aanvragen team geriatrie

Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

 

Dementiezorg

Per 30 november 2020 neemt Thuiszorg Het Friese Land, samen met collega-organisaties, deel aan het Netwerk Dementie Fryslân. Dat betekent dat iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie, hiervoor terecht kan bij Thuiszorg Het Friese Land. Wij leggen u graag uit wat dit voor u betekent.

U bent doorverwijzer

Als huisarts of medewerker in de (geriatrische) zorg bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor familie of mantelzorgers die te maken krijgen met een dementerende partner of naaste. Voortaan kunt u bij Thuiszorg Het Friese Land iemand aanmelden voor begeleiding en zorg op maat. Wij maken gebruik van een aanmeldingsformulier. Iemand aanmelden doet u op een van de volgende manieren.

Digitaal aanmeldformulier: U vult het hier in en klikt op de knop Indienen.

Geprint aanmeldformulier: U print het aanmeldingsformulier (pdf) en vult het in. Het ingevulde formulier stuurt u per fax naar (058) 233 74 03, per e-mail naar cmd@thfl.nl of naar ons postadres:
Thuiszorg Het Friese Land
t.a.v. Zorgcentrale
Postbus 417
8901 BE Leeuwarden

U bent familie of mantelzorger

Dementie ontstaat heel sluipend en is daardoor in de beginfase lastig te herkennen. Twijfelt u of uw naaste, familielid of kennis (beginnende) dementie heeft? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Hij of zij adviseert u over de vervolgstappen.

Vragen?

Heeft u vragen over dementiezorg van Thuiszorg Het Friese Land? Wij horen het graag. Stel uw vraag via e-mail of bel 088-5109910 (altijd bereikbaar).

Meer informatie over dementie

Op de website van Alzheimer Nederland vindt u uitgebreide informatie over dementie, de eerste verschijnselen en de diagnose.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Organiseren stabiele hulpverlening.
Zorgen voor een veilige en hygiënische omgeving.
Contact met hulpverleners en familie.
Emotionele en praktische hulp.
Begeleiden mantelzorgers.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in