Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Compliment, klacht of suggestie

Compliment, klacht of suggestie

Alle medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land zijn u zo goed mogelijk van dienst. Wij stellen het op prijs wanneer u uw compliment, klacht of suggestie kenbaar maakt. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig verbeteren.

Wat kunt u doen als er iets niet goed gaat?

Soms gaan er dingen anders dan u verwacht. Als u of uw familie een klacht of suggestie ter verbetering heeft, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U bespreekt de situatie met de betrokkenen.

  • U bespreekt de situatie met de wijkverpleegkundige of de regiomanager.

  • U legt de situatie voor aan de klachtenfunctionaris.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor cliënten van Thuiszorg Het Friese Land en hun familie is Colette Vijfhuizen. Zij is bereikbaar via:

Als u er ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt en u uw klacht wilt indienen, dan kunt u dit doen bij de directeur van Thuiszorg Het Friese Land. De klachtenfunctionaris kan u vertellen hoe u dat doet.

Bemiddeling en onderzoek

Wanneer uw klacht bij de directeur is binnengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Er wordt vervolgens gekeken of er klachtbemiddeling is ingezet of dat u hiermee instemt dit alsnog te doen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt of heeft geleid, dan laat de directeur uw klacht onderzoeken door de afdeling Kwaliteit en Innovatie, of eventuele andere interne deskundigen die erbij betrokken zijn. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kan de directeur besluiten om externe onderzoekers in te schakelen.

In gesprek met u

De werkwijze van het onderzoek wordt, net als bij een onderzoek naar aanleiding van een melding aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, vastgesteld op de inhoud van de klacht en de complexiteit. Vast onderdeel van het onderzoek, is dat er een gesprek plaatsvindt met u als melder van de klacht. De onderzoekers van afdeling Kwaliteit en Innovatie of de externe onderzoekers rapporteren over hun onderzoek aan de directeur en geven daarbij een advies over afhandeling van uw klacht. Ook doen ze op basis van het onderzoek eventuele aanbevelingen richting de organisatie. De directeur neemt op basis van de onderzoeksresultaten en het advies een besluit. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Voor onduidelijkheden, klachten en onvrede over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij:

  • Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) van Quasir
    In het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) heeft Thuiszorg Het Friese Land een cliëntvertrouwenspersoon tot haar beschikking. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg, zoals onvrede of klachten rond de onvrijwillige zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.
    cvp@quasir.nl
    085-4874012

Klik op een van de onderstaande linkjes voor

Elders op deze website leest u meer informatie over de Wet zorg en dwang bij Thuiszorg Het Friese Land.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in