Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Palliatieve zorg

Zit u of uw naaste in de laatste levensfase en is genezen niet meer mogelijk? Onze (specialistische) verpleegkundigen maken het u thuis zo aangenaam mogelijk. Dat kan gaan om pijnbestrijding, maar ook om zorg voor de naasten en om het bespreken van gevoelens van angst en verdriet.

Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste levensfase. De fase waarin duidelijk is dat iemand ongeneeslijk ziek is. Bij palliatieve zorg gaat het om zorg en ondersteuning die gericht is op kwaliteit van leven. De zorgverleners die helpen in deze bijzondere fase van het leven, proberen het leven zo draaglijk mogelijk te houden.Veel palliatief terminale cliënten willen graag in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Maar we begrijpen ook dat het zorgen voor een ongeneeslijk ziek familielid erg zwaar is. We helpen u hier graag bij. U en uw naasten kunnen met de palliatieve verpleegkundige bijvoorbeeld praten over uw zorgen, wensen en verwachtingen in uw huidige situatie en in de toekomst.

Wie zijn bij de palliatieve zorg betrokken?

  • De cliënt zelf
  • Familieleden en mantelzorgers, betrokken bij de dagelijkse zorg rondom de patiënt
  • Teams wijkverpleging, specialistische verpleegkundigen, dagelijkse verzorging, verpleging en medische zorg
  • Vrijwilligers en/of medewerkers die 's nachts kunnen waken bij de cliënt in de terminale fase

Waaruit bestaat palliatieve zorg?

Palliatieve zorg kan uit diverse vormen van zorg bestaan, afhankelijk van de behoefte van cliënt, familieleden en mantelzorgers, zoals:

  • Lichamelijke verzorging: wassen, aankleden, eten en drinken, toiletgang et cetera
  • Psychische ondersteuning: maatschappelijk werk, begeleiding
  • Medische zorg: wondverzorging, medicatie
  • Medisch-technische zorg: pijnbestrijding, injecties, maagsonde, infuuszorg en palliatieve sedatie (slapende zijn)
  • Informatie: voorlichting over de te leveren zorg, hulp bij keuze en aanschaf medische hulpmiddelen

De vorm en mate van zorg wordt uiteraard afgestemd in samenspraak met uw behandelend (huis)arts, zodat de zorg zo optimaal mogelijk geleverd kan worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Totaalzorg in de laatste levensfase
Palliatieve sedatie en pijnbestrijding
Ondersteuning mantelzorgers
Zorg voor de naasten
Dag en nacht zorg

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in