Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Specialistische verpleging bij CVA

Heeft u of iemand in uw omgeving een beroerte (CVA) gehad? Dit kan uw leven ingrijpend veranderen. Vaak wordt pas thuis duidelijk wat er is veranderd. De verpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning, advies en begeleiding van u en uw partner en/of andere mantelzorger na een beroerte.

Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (CVA)

Een beroerte, in medische termen een CVA genoemd, kan uw leven en het leven van uw omgeving flink veranderen. Er is sprake van een nieuwe situatie, hoe gaat u daar mee om? Hoe verwerkt u deze ervaring? Hoe zijn de reacties van mensen uit uw omgeving? De verpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning, advies en begeleiding op het gebied van:

  • uw ziektebeeld (oorzaak, gevolgen, risico's)
  • onverwachte veranderingen
  • uw medicatie (werking en gebruik)
  • structuur in dagindeling
  • informatie over hulpmiddelen en aanpassingen in huis
  • ondersteuning van mantelzorger(s)

De specialistisch verpleegkundige luistert naar u en adviseert u en uw naasten. Dat gebeurt (indien nodig) in samenwerking met de andere hulpverleners. Zo weet u beter hoe u moet omgaan met de nieuwe situatie en houdt u zelf de regie.

Hulp thuis na een beroerte

Bent u onzeker over de gevolgen, wat hoort bij de beroerte en wat niet? Bent u bang voor het opnieuw doormaken van een beroerte? Ook andere emoties kunnen naar boven komen, zoals blijdschap, maar ook verdriet of eenzaamheid. De toekomst ziet er ineens heel anders uit dan dat u zich had voorgesteld.Ook gebeurt het dat door de dagelijkse praktijk allerlei vragen naar boven komen. Alle informatie die u eerder heeft gekregen, heeft u misschien niet allemaal kunnen onthouden. We zijn er voor al uw vragen.

Ondersteuning partner en andere mantelzorger(s) bij CVA

Het kan zijn dat u bepaalde handelingen niet meer kunt na een beroerte, of dingen niet meer zelf kunt regelen zodat uw partner of andere mantelzorgers extra taken en verantwoordelijkheden krijgen.Wat betekent uw beroerte voor uw partner of andere mantelzorger?

  • Heeft u nog wel tijd voor uzelf?
  • Is er contact mogelijk met lotgenoten?
  • Hoe verwerkt u deze ervaring?
  • Welke hulp is er mogelijk?

Hoe werkt het?

In een van de eerste weken nadat u thuisgekomen bent, maakt de gespecialiseerd verpleegkundige een afspraak met u. Na dit gesprek bepaalt u zelf of u behoefte heeft aan meer gesprekken.

Aanvragen specialistische verpleging CVA

Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, Thuiszorg Het Friese Land helpt u graag.

Meer informatie?

Heeft u het idee dat u of uw naaste thuis specialistische zorg op het gebied van CVA nodig heeft? Bel ons gerust op 0900 - 88 64, wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies en voorlichting over CVA.
Hulp bij het aanpassen van uw dagindeling.
Uitleg medicatie.
Ontlasting mantelzorgers.
Advies gebruik van hulpmiddelen.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in