Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Gezinsondersteuning

Lukt het u even niet om uw huishouden draaiende te houden? De gezinsondersteuner van Thuiszorg Het Friese Land komt tijdelijk bij u thuis en helpt bij de opvoeding en bij het reilen en zeilen in huis. Zijn er meerdere problemen die om aandacht vragen, dan helpt de gezinsondersteuner en schakelt waar nodig extra hulp in.

Wanneer gezinsondersteuning

Gaat het in uw gezin door omstandigheden anders dan normaal? Misschien bent u door ziekte of andere omstandigheden niet goed in staat om te functioneren. Misschien staat u er alleen voor en lukt het u even niet, maar ook als een van de ouders ernstig ziek is of overlijdt, dan kan de gezinsondersteuner u bijstaan.

Hulp bij het gezinsleven

In deze moeilijke tijd kunt u alle hulp gebruiken. De gezinsondersteuner neemt taken uit handen, biedt een luisterend oor en vangt uw kind(eren) op. Het zijn professionele mensen die zijn opgeleid voor deze vorm van ondersteuning. Zij helpen een gezin met (jonge) kinderen draaiende te houden.

De gezinsondersteuner helpt bij:

  • Huishoudelijke taken;

  • De zorg voor de (jonge) kinderen;

  • Het naar school brengen en weer ophalen van de kinderen.

Werkwijze gezinsondersteuning

Deze taken worden in overleg met u en aan de hand van uw indicatie bepaald en uitgevoerd. Wekelijks vindt een evaluatie plaats, dan bekijkt u samen de huidige situatie en bepaalt waar mogelijk aanpassingen nodig zijn.

Wat willen we bereiken?

Gezinsondersteuning probeert rust in het gezin te brengen. Dat doen we door te zorgen voor een veilige en hygiënische leefomgeving.

Aanvragen ondersteuning

Gezinsondersteuning vraagt u aan bij het wijk-/gebiedsteam van uw eigen gemeente.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hulp in moeilijke tijden
Helpen uw gezin draaiende te houden
Opvangen kinderen
Zorgen voor regelmaat, veiligheid en hygiëne

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in