Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

19 april 2023

Wijkteam op Schiermonnikoog kijkt uit naar vorstelijk bezoek

Koning Streekbezoek Waddeneilanden Willem-Alexander Maxima

Onze collega’s van het wijkteam op Schiermonnikoog kijken uit naar een vorstelijk bezoek.

Op woensdag 10 mei bezoeken koning Willem Alexander en koningin Máxima Schiermonnikoog. Tijdens dit bezoek gaan zij onder andere in gesprek over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland, met de huisarts, fysiotherapeut, ambulancepersoneel, de thuiszorg én uiteraard ook met eilandbewoners.

Het koninklijk bezoek aan Schiermonnikoog is onderdeel van het streekbezoek dat het vorstenpaar op dinsdag 9 en woensdag 10 mei heeft ingepland aan de Waddeneilanden. Zij bezoeken Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en tot slot Schiermonnikoog. Het streekbezoek staat in het kader van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit van de vraagstukken die daarbij een rol spelen.

Leefbaarheid op de Waddeneilanden
De Waddeneilanden kenmerken zich door hun kleine schaal, hechte gemeenschapszin en de afhankelijkheid van het toerisme. Ieder eiland heeft zijn eigen identiteit met specifieke en gemeenschappelijke uitdagingen.

Voor veel voorzieningen kunnen zij niet makkelijk terugvallen op andere gemeenten. Onderwijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten daarom op de eilanden zelf georganiseerd worden. Dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Ook zijn er vraagstukken op het gebied van mobiliteit en wonen, met als gevolg dat de leefbaarheid en het aantrekken van personeel en ondernemers in het geding komen.

Om de leefbaarheid op de eilanden nu en in de toekomst te borgen vragen thema’s als wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen en optimale bereikbaarheid om extra aandacht. Deze thema’s en onderlinge samenwerking staan centraal in het streekbezoek.

Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog gaat het koningspaar o.a. in gesprek met de boeren op het eiland, de monniken die in het klooster op Schiermonnikoog wonen en zij bezoeken de enige supermarkt op het eiland. Bij de ambulancepost vindt een gesprek plaats over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland.

Uitdagingen en dillema’s in de zorg
Koning Willem Alexander en koningin Máxima gaan in gesprek over de uitdagingen en dilemma’s in de zorg die dagelijks aan de orde zijn op het eiland. Verschillende zorgpartners sluiten bij het gesprek aan, zoals de huisarts en de fysiotherapeut, maar ook het ambulancepersoneel en de thuiszorg. Vanuit elke zorgorganisatie of -instantie sluit één vertegenwoordiger bij het gesprek aan. In overleg met de collega’s van het wijkteam op Schiermonnikoog, sluit een verpleegkundige namens Thuiszorg Het Friese Land bij dit gesprek aan. Ook zullen er eilandbewoners aanwezig zijn die gebruik maken van onze thuiszorg.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in