Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

5 maart 2020

Thuiszorg Het Friese Land blijft huishoudelijke hulp bieden in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden maakte donderdag 5 maart bekend dat Thuiszorg Het Friese Land de komende jaren huishoudelijke hulp blijft bieden in Leeuwarden.

De huishoudelijke hulp van Thuiszorg Het Friese Land is een taak die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren flink bezuinigen op de Wmo-uitgaven. Om die reden heeft de gemeente diverse Wmo-activiteiten anders georganiseerd en aanbesteed.

Thuiszorg Het Friese Land schreef in op de Wmo-aanbesteding voor huishoudelijke hulp. De gemeente liet donderdag 5 maart weten dat zij deze opdracht gunt aan twee partijen: Thuiszorg Het Friese Land en aan MIEP Huishoudservice.Compleet pakket aan zorg

Dat Thuiszorg Het Friese Land de aanbesteding voor het bieden van huishoudelijke hulp gegund kreeg, verrastte directeur-bestuurder Klaas Kuilman niet echt. “Met een volledig pakket aan zorg- en dienstverlening: verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp, zorgen wij er al 100 jaar voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wij kennen de dorpen en wijken en hun bewoners door en door, hebben een goed netwerk. Dankzij deze uitkomst kunnen we alle zorg blijven leveren. Wij vinden het belangrijk dat we dat totale pakket aan zorg kunnen blijven leveren.”

De komende tijd zullen we in nauw overleg met betrokken organisatie(s) onderzoeken hoe we vanaf 2021 met elkaar huishoudelijke hulp leveren in Leeuwarden.

De gemeente verdeelde de aanbesteding in drie werkterreinen:

  1. Basisondersteuning
  2. Het bieden van Thuisondersteuning en dagbesteding
  3. Huishoudelijke hulp

Thuiszorg Het Friese Land is momenteel de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp in Leeuwarden. We zetten daarom in bij de aanbesteding ook in op het bieden van huishoudelijke hulp.Basisondersteuning

De gemeente maakte bekend dat de Wmo-basisondersteuning vanaf 2021 verzorgd zal worden door Amaryllis en Incluzio.  Dit betreft o.a. het het aanbieden van dagactiviteiten in de buurt en in zogenoemde dorpskamers, faciliteren en beheren van dorpskamers en het bieden van schuldhulp. De basisondersteuning biedt eerstelijns zorg. Thuiszorg Het Friese Land biedt momenteel thuisbegeleiding en gezinsondersteuning. Voor cliënten die hier gebruik van maken, verandert er voorlopig nog niets. Wel zal er binnenkort contact met hen worden opgenomen over de voortgang van de zorg in 2021. Thuisondersteuning en dagbesteding

In de aanbesteding werden thuisondersteuning en dagbesteding beschreven als gespecialiseerde thuisondersteuning. Thuiszorg Het Friese Land biedt deze zorg nu niet en zal dat ook in de toekomst niet gaan doen.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in