Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

12 februari 2021

Thuiszorg Het Friese Land bereidt zich voor op derde coronagolf

3e corona golf

Met diverse maatregelen, bereidt Thuiszorg Het Friese Land zich voor op een 3e coronagolf. 

De komst van een mogelijke derde corona-golf baart grote zorgen. De Britse variant is een veel besmettelijker variant dan dat we tot nu toe kenden. Het aantal besmettingen kan daarmee razendsnel oplopen. Om besmetting van cliënten én medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen, scherpen we bij Thuiszorg Het Friese Land de maatregelen verder aan. Zo starten we binnenkort met het uitvoeren van een ‘gezondheidscheck’. En een kop koffie drinken met onze medewerkers is voorlopig niet toegestaan. 

De aankondiging over een derde coronagolf staat haaks op het aantal besmettingen op dit moment bij Thuiszorg Het Friese Land. In vergelijking met de intramurale instellingen is het aantal besmettingen onder onze cliënten en medewerkers gelukkig heel laag! De maatregelen die wij als organisatie hebben genomen, blijken tot nu toe effectief te zijn.

Aanvullende maatregelen
Toch kijken we op dringend advies van GGD Fryslân naar aanvullende maatregelen, waarmee we de gevolgen van deze verwachte de derde golf kunnen beperken en mogelijke besmettingen nog verder kunnen terugdringen. Dit is noodzakelijk om een noodsituatie en het volledig stopzetten van de zorg- en dienstverlening te voorkomen.  

Voorlopig geen koffie
Om dit slechtst denkbare scenario te voorkomen, bereiden we momenteel een aantal maatregelen voor. Het 'kopje koffie’ met onze medewerkers is voor veel cliënten een belangrijk moment, Dat realiseren we ons heel goed. Om die reden hebben we het besluit om niet meer samen koffie te drinken met de cliënt zo lang mogelijk uitgesteld. Maar het samen koffie drinken vergroot ook het risico op besmetting met het coronavirus. Met de komst van de zeer besmettelijke Britse coronavariant, neemt het risico op besmetting nog verder toe. Voor de veiligheid van onze cliënten én van onze medewerkers hebben we daarom besloten dat medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land voorlopig geen koffie meer drinken met de cliënt.

Dit betekent niet dat u helemaal geen praatje meer kunt maken met  onze medewerkers. Zij kunnen, als daar ruimte voor is, best een moment nemen om even bij u te zitten voor een praatje, op afstand én met een mondkapje op.    

Gezondheidscheck
Daarnaast starten we binnenkort met het uitvoeren van zogenoemde ‘gezondheidschecks’. Onze medewerkers voeren deze gezondheidscheck bij cliënten uit, vóór ze de zorg of huishoudelijke hulp starten.

Deze gezondheidscheck kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:

  • Onze medewerker belt aan en stelt de cliënt bij de voordeur een aantal vragen 
  • Onze medewerker neemt voor het zorgmoment telefonisch contact met de cliënt op, en stelt een aantal vragen
  • Onze medewerker stelt de cliënt op 1,5 meter afstand een aantal vragen 

Blijkt uit de gezondheidscheck dat de cliënt mogelijk last heeft  van corona gerelateerde klachten, dan zullen onze verzorgenden, verpleegkundigen of de medewerkers die werkzaam zijn in het sociaal domein, extra voorzorgsmaatregelen treffen, voordat zij bij de cliënt  binnenstappen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we onze cliënten én onze medewerkers, met het uitvoeren van een gezondheidscheck beter kunnen beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Daarnaast verzoeken we alle cliënten én hun naasten zich zo goed mogelijk te houden aan de door ons voorgestelde maatregelen. Daarmee beschermt u zichzelf en onze medewerkers tegen het verder verspreiden van het coronavirus. 
Houdt u zich tijdens de zorg daarom aan de volgende maatregelen:

  • Ontvang geen andere visite, op momenten dat u thuiszorg krijgt of huishoudelijke hulp
  • Draag, als dat mogelijk is, een mondkapje tijdens de zorg
  • Hoest en nies altijd in uw elleboog
  • Houdt waar mogelijk steeds voldoende afstand
  • Was of desinfecteer regelmatig uw handen
  • Overleg vooraf over de zorg of huishoudelijke hulp, als u hoesterig bent, griepklachten heeft of koorts hebt

We hopen op uw begrip en gaan ervan uit dat u deze maatregelen in acht neemt en zult meewerken aan de gezondheidscheck. 

Heeft u  vragen over de hier beschreven  maatregelen, dan kan de cliënt hierover contact opnemen met de Zorgcentrale.
Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoelang deze maatregelen van kracht blijven.

 

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in