Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

3 april 2020

Samenwerking thuiszorg in Friese coronaroutes

Thuiszorgorganisaties in Fryslân hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in de verzorging en verpleging van cliënten bij wie het coronavirus (of een verdenking daarvan) is vastgesteld.

Deze cliënten worden in speciale coronaroutes beschermd verpleegd door een vast team van zorgprofessionals. Het doel van de coronaroutes is dat elke thuiswonende coronacliënt in Fryslân verzorgd kan worden door deze organisatie-overstijgende thuiszorgteams. Hiermee worden de ziekenhuizen ontlast en vertragen we verspreiding van het coronavirus.

Samen de kans op verdere verspreiding verkleinen

Thuiswonende cliënten bij wie het coronavirus of een verdenking daarvan is vastgesteld, worden in aparte routes verpleegd. De drie regioaanbieders Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en KwadrantGroep doen dit in nauwe samenwerking met De Friesland en het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ). Als de capaciteit het toelaat worden de cliënten opgenomen in een coronaroute. De thuiszorgprofessionals in deze route werken volgens de landelijke richtlijnen voor beschermd verplegen, dus met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij werken alleen in de coronaroutes en komen niet bij andere cliënten over de vloer.

Vermindering van zorg nog niet aan de orde

Landelijke belangenorganisaties hebben hun zorg uitgesproken over de toenemende druk in de thuiszorg en het verminderen van zorg aan cliënten zonder corona. Dat is in Fryslân op dit moment niet aan de orde. De Friese zorgorganisaties doen er alles aan om de zorg door te laten gaan zoals de cliënten gewend zijn, veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM. Afzeggen van zorg door cliënten uit angst voor besmetting, is dan ook niet nodig.

Coronaroute voor alle zorgaanbieders beschikbaar

Verschillende aanbieders van thuiszorg hebben aangegeven graag te willen samenwerken in de opgezette coronaroutes. We nodigen de andere aanbieders van thuiszorg uit zich aan te sluiten bij deze gezamenlijke aanpak. Op deze manier worden alle thuiswonende cliënten met het coronavirus in Fryslân veilig verpleegd en kunnen we deze bijzondere zorg gezamenlijk leveren.

Alle vormen van thuiszorg zijn mogelijk

De zorgverleners van de coronaroute bieden de corona cliënten de noodzakelijke verzorging en verpleging. De teams kunnen alle zorg bieden die in de thuissituatie nodig is: van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) tot intensieve en hoog complexe thuiszorg of palliatief terminale thuiszorg.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in