Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

30 juni 2023

Pilot multidisciplinaire triage in Friesland van start

Zorgcentrale Pilot Multidisciplinaire triage

Huisartsenposten, thuiszorgorganisaties en op termijn ook ambulancezorg en GGZ in Fryslân starten vanaf 1 juli 2023 de pilot Multidisciplinaire triage. Ook de Zorgcentrale van Thuiszorg Het Friese Land neemt deel aan deze pilot.

Tijdens de pilot beoordelen zorgprofessionals van verschillende disciplines elk met hun eigen kennis wat de beste vervolgroute is voor een zorgvraag. Ze  beoordelen met elkaar de zorgvragen die binnenkomen via een centrale meldkamer. Doel is passende zorg met zo weinig mogelijk onnodige belasting van het acute zorgnetwerk.

De betrokken organisaties onderzoeken met deze pilot de mogelijke effecten van het gezamenlijk beoordelen van de zorgvraag, oftewel een ‘multidisciplinaire triage’. Tegelijkertijd wordt bekeken hoe je dat in de Friese regio het beste kunt organiseren.

Regionaal Zorgcoórdinatiecentrum
Tijdens de pilot komen patiëntvragen iedere zaterdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur centraal binnen in een eerste vorm van zorgcoördinatiecentrum (zcc) bij het Triagecentrum van Dokterswacht Friesland. Het project loopt hiermee vooruit op de plannen van minister Kuipers om vanaf 2025 in heel het land regionale zorgcoördinatie centra (zcc’s) op te zetten die moeten zorgen voor betere coördinatie van de acute zorg.

De kleinschalige pilot is een vervolg op lopende pilots in Friesland, waarbij patiëntvragen direct door de wijkverpleging/thuiszorg opgepakt kunnen worden zonder bezoek van de huisarts.  Katheterzorg is hiervan het meest bekende voorbeeld.

 

Druk verlagen acute zorg
Naast de Dokterswacht Friesland (DWF) neemt ook de Zorgcentrale van Thuiszorg Het Friese Land deel aan deze pilot. De GGZ en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) haken virtueel bij het proefproject aan. De zorgcentralisten die de binnenkomende zorgvragen beoordelen, de triagisten, kijken naar bredere zorgvragen die mogelijk kunnen bijdragen aan het verlagen van onnodige druk op de acute zorg.

 

Pilot in de praktijk
Afia Tutuhatunewa van Dokterswacht Friesland vertelt hoe de pilot er in de praktijk uit zal gaan zien.

“De eerste stap is meer met de wijkverpleging samenwerken, aldus Afia. “Dat gaat dan niet alleen om het doorzetten van een kathetervraag, maar je écht afvragen of iets thuiszorg of huisartsenzorg is. We hebben al wat kunnen oefenen, toen was het misschien nog vrijblijvend, nu is het een verplichting. Niet alle telefoontjes die hier binnenkomen vragen om huisartsenzorg, net zoals niet alles thuiszorg is. Om dat goed te kunnen inschatten, gaat het vooral om leren van elkaars werkgebieden. Wat doen zij, wat kúnnen zij. De huisarts vraagt nadrukkelijk om verlaging van de werkdruk, dus laten we niet altijd en overal een huisarts inzetten. Overleg met thuiszorgcollega’s, stel vragen, word nieuwsgierig naar elkaars werkveld; dat is waar het om gaat.”

Van én met elkaar leren
“De bedoeling is dat er uiteindelijk eenduidig getrieerd gaat worden. Nu heeft iedere organisatie nog een eigen triage, dat moet in de nieuwe opzet efficiënter worden uitgevoerd. Om de triage voor de betreffende organisaties te kunnen uitvoeren, zal wellicht aanvullende scholing noodzakelijk zijn. Welk systeem de nieuwe werkwijze gaat ondersteunen is nog een te ontwikkelen onderdeel.”

“In de eerste fase van een half jaar kunnen we van én met elkaar leren, dan komt het moment dat we de triageprocessen meer in elkaar zullen schuiven. Per 1 januari 2024 moeten er processen aantoonbaar en meetbaar zijn gewijzigd, die we dan nog een heel jaar met elkaar verder ontdekken en verfijnen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat gefaseerd ook de (planbare) ambulance zorg en de GGZ erbij komen voor een gemeenschappelijke triage.”

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in