Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

18 april 2023

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, en Revalidatie Friesland onderzoeken intensievere samenwerking

bestuurders tekenen intentieverklaring

Vanaf 13 april 2023 hebben Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land (onderdeel van Zorgpartners Friesland) en Revalidatie Friesland de intentie uitgesproken om een intensievere samenwerking met elkaar te onderzoeken. Vandaag tekenden Martin Kirchner, directeur-bestuurder Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, en Peter Visch, bestuurder Revalidatie Friesland, de intentieverklaring. Een samenwerking tussen de partijen moet toekomstige patiënten van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voorzien. De komende periode wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking te onderzoeken.

Intensiveren van de samenwerking
Rondom een patiënt met een revalidatievraag zijn verschillende zorgorganisaties betrokken. Het onderzoek naar de intensievere samenwerking richt zich op de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voor een patiënt. Eén waar behandelaren van het ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg nauw gaan samenwerken.

De ambitie
Een intensievere samenwerking stelt ons in staat om een breed, goed ingericht Fries netwerk van revalidatie te ontwikkelen. Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een onmisbare schakel in de keten. Gezamenlijk kan je een beter én breder toegankelijk netwerk vormen voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek. Een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.

Over Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land
Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land werken samen aan het verbeteren en toegankelijker maken van de (ouderen)zorg in Friesland. Noorderbreedte biedt complexe (ouderen-)zorg in Friesland binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in Dementie, Huntington, Gerontopsychiatrie, Korsakov en Niet-Aangeboren Hersenletsel. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.800 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers aan een waardevolle dag voor bewoners en cliënten. Met ruim 2.000 medewerkers helpt Thuiszorg Het Friese Land iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. 

Over Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Meer info op: www.revalidatie-friesland.nl.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in