Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

2 maart 2021

Cliënten bijzonder tevreden over geleverde thuiszorg

PREM Onderzoek Klant tevredenheid

Cliënten beoordelen de zorg van Thuiszorg Het Friese Land gemiddeld met een 'dikke acht'. Dat blijkt uit het zogenoemde PREM onderzoek, Patient Reported Experience Measure (PREM), dat onderzoeksbureau ZorgfocuZ over 2020 uitvoerde. 

Cliënten van Thuiszorg Het Friese Land zijn zeer tevreden over de geleverde zorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau ZorgfocuZ eind 2020 in opdracht van Thuiszorg Het Friese Land uitvoerde. De cliënten die aan dit onderzoek deelnamen beoordelen onze zorg gemiddeld met het rapportcijfer 8,65. Directeur-bestuurder Klaas Kuilman is trots op de behaalde onderzoeksresultaten: “Cliënten beoordelen onze zorg beter dan gemiddeld. Dit laat zien dat onze medewerkers echte zorgtoppers zijn.”

Elk jaar onderzoekt Thuiszorg Het Friese Land of cliënten tevreden zijn en hoe zij de zorg ervaren die zij bij ons krijgen. We doen dat aan de hand van een vaste vragenlijst, de zogenoemde Patient Reported Experience Measure (PREM). Alle zorgaanbieders die in Nederland wijkverpleging bieden, leggen deze vragenlijst voor aan hun cliënten. De uitkomsten van het onderzoek delen we verplicht met de rijksoverheid.

Onderzoeksbureau ZorgfocuZ benaderde voor dit onderzoek in totaal 177 cliënten, verspreid over ons hele werkgebied. Ruim 41 procent stuurde de ingevulde vragenlijst retour.

Hoge rapportcijfers
De vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen, twee aanbevelingsvragen, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Cliënten beantwoordden de ervaringsvragen met een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en met 10. Het leverde Thuiszorg Het Friese Land een prachtig rapport op, met allemaal ‘dikke’ achten.

Met name concrete ‘zorgonderwerpen’, worden beloond met hoge rapportcijfers. Denk bijvoorbeeld aan het in de gaten houden van de gezondheid (8.5), het met aandacht behandelen van de cliënt (8.6), deskundigheid (8.5), het beter kunnen omgaan met de ziekte of aandoening (8.5) en het leveren van zorg die past bij de manier van leven (8.5).

In het vorige PREM-onderzoek scoorde Thuiszorg Het Friese Land het laagste rapportcijfer op de vraag over vaste zorgverleners. Cliënten gaven destijds met een 7.8 aan dat dit wat hen betreft wel iets beter kon. Die suggestie pakten we het afgelopen jaar met succes op. Cliënten beloonden die inzet en beoordeelden de hulp van vaste zorgverleners dit jaar met een 8.2. Het op de afgesproken tijd langskomen bij de cliënt, leverde dit jaar met een 8.1 het laagste rapportcijfer op.

Resultaten overzicht
ZorgfocuZ vatte de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek samen in de THFL PREM Wijkverpleging 2020 Factsheet. Dit overzicht toont ook het gemiddelde resultaat van de ruim vijftig zorgorganisaties waarvoor ZorgfocuZ de PREM Wijkverpleging uitvoerde. De scores van Thuiszorg Het Friese Land zijn steeds hoger-, of gelijk aan dit gemiddelde.
 

Trots
Het is dan ook echt een resultaat om trots op te zijn, benadrukt Klaas Kuilman. “Alle lof gaat naar onze medewerkers. In dit onderzoek worden cliënten gevraagd hoe zij onze thuiszorg ervaren. En die cliënten zijn vol lof. Op de vraag hoe wij onze zorg verder kunnen verbeteren, antwoordde vrijwel iedereen dat er niets verbeterd hoeft te worden. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Vooral als je bedenkt wat voor jaar we achter de rug hebben. Onze medewerkers hebben zo hard gewerkt, zij hebben zich het afgelopen jaar echt van hun beste kant laten zien. Ik ben diep onder de indruk.”

Bekijk de onderzoeksresultaten in één oogopslag op het de THFL PREM Wijkverpleging 2020 Factsheet

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in