Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

14 december 2022

Cees Bijl nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zorgpartners Friesland

Cees Bijl wordt met ingang van 1 januari 2023 voorzitter Raad van Toezicht van de stichting Zorgpartners Friesland (ZPF) en daarmee tevens voorzitter van de raden van commissarissen (RvC’s) van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Tjongerschans. Bijl volgt prof. dr. J.W. (Jaap) Zwemmer op die sinds 15 juli 2020 interim-voorzitter van ZPF was.

Bijl is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Hij heeft veel politiek-bestuurlijke ervaring, bekleedt diverse nevenfuncties in de gezondheidszorg en is betrokken geweest bij meerdere fusietrajecte

Unaniem oordeel
De benoeming vindt plaats na een unaniem positief oordeel van de medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige (en verzorgende) adviesraad) en de stafbesturen van MCL en Tjongerschans. Jaap Zwemmer is blij met de komst van zijn opvolger. ‘’Cees Bijl is een gemotiveerde, kundige en verbindende voorzitter, die met zijn achtergrond en ervaring een meerwaarde is voor het toezicht op de besturing van het ZPF-concern. Er komen zowel intern binnen het concern als extern grote uitdagingen op het ZPF-concern af, waarbij een evenwichtige, daadkrachtige en kritische voorzitter van de RvC’s en Raad van Toezicht (RvT) een belangrijke rol speelt. De RvC’s en RvT hebben vertrouwen dat de keuze voor de heer Bijl als voorzitter aansluit bij de ontwikkelfase en behoefte van het concern en zijn toezichthoudende organen.’’

Een van de grote uitdagingen die Bijl ziet, is om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed personeel te behouden en te krijgen voor de zorg. ‘‘De paraplu van het concern ZPF biedt daarvoor wel meer mogelijkheden. Medewerkers die eens wat anders willen, op een andere locatie willen werken of in een andere levensfase zitten, hebben binnen het concern meer mogelijkheden om dit te organiseren. Dat is een belangrijke meerwaarde van ZPF. Samen bereik je meer dan naast of tegenover elkaar.’’

Bijl heeft altijd veel betrokkenheid gehad bij de zorg. Zo bekleedde hij toezichthoudende functies bij onder andere Espria, Zinn en Van Boeijen. ‘‘Mijn visie is dat alle mensen recht hebben op goede basiszorg. Dat deze toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen en liefst een beetje in de buurt. Daar wil ik mij vanuit deze rol graag voor inzetten.’’

Over Zorgpartners Friesland
Zorgpartners Friesland is de stichting boven de BV’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land. De toezichthouders treden ook op als leden van de Raden van Commissarissen van deze afzonderlijke BV’s.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in