Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Klachten

Klachten

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wij horen dit graag van u.

Klachtenfunctionaris Thuiszorg Het Friese Land

Bespreek uw klacht altijd eerst met de betreffende medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Blijft de klacht bestaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris.
U dient uw klacht in bij (een postzegel is niet nodig):

Thuiszorg Het Friese Land
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 6039
8900 VC LEEUWARDEN

Of u stuurt een email met onderwerp Klacht naar: klachten@thfl.nl 
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
 

Geschil aanhangig maken
Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken.
Als er een geschil is tussen u en Thuiszorg Het Friese Land over de inhoud van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of de totstandkoming of uitvoering daarvan, dan kunt u een geschil aanhangig maken bij: De geschillencommissie Stichting Zorggeschil.
Meer informatie over het aanhangig maken van een geschil, het reglement  van deze geschillencommissie en de procedure voor het melden van een geschil, leest u op de website van de Stichting Zorggeschil

Klachten Wet zorg en dwang 
Klachten die betrekking hebben op de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg, worden afgehandeld door een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd. Dat is vastgelegd in de wet. Thuiszorg Het Friese Land werkt hiervoor samen met de Klachtencommissie Wzd van de Quasir Groep.

Klik op een van de onderstaande linkjes voor

Elders op deze website leest u meer informatie over de Wet zorg en dwang bij Thuiszorg Het Friese Land

 

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in