ons aanbod

Algemeen

Palliatieve zorg

Visie
Palliatieve zorg richt zich op de cliŽnt met een levensbedreigende ziekte, waarbij genezing niet meer mogelijk is en zijn familie en naasten te verzorgen en te begeleiden. Afhankelijk van de situatie kan dit voor een paar dagen tot maanden nodig zijn.

De zorg en begeleiding richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, tijdens ziekte en sterven. Tevens is er na overlijden aandacht voor familie en naasten.

Passende zorg
Onze palliatieve zorg kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij aanvang van de zorg en gedurende het zorgtraject stemmen wij met u en uw omgeving af welke zorg het beste passend is. Het kan zijn dat passende zorg betekent dat we een aantal keer per dag langskomen en dat we 's nachts aanwezig zijn. Daarbij onderzoeken we altijd eerst welke inzet van mantelzorgers, vrijwilligers of andere oplossingen mogelijk zijn.

Opstarten van de zorg
De huisarts of een verpleegkundige in het ziekenhuis verwijst u door naar Thuiszorg het Friese Land. Natuurlijk kunt u zelf ook aangeven dat u zorg wenst van Thuiszorg het Friese Land bij de huisarts, verpleegkundige of uw naaste. De verwijzer (huisarts, verpleegkundige, uw naaste) neemt vervolgens contact met ons op.

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een indicatie, ontwikkelen wij in samenspraak met u een zorgplan en stellen wij een team van passende en deskundige zorgverleners samen.

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Bel dan 0900-8864 (altijd bereikbaar).

Uitgebreid

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg in de laatste levensfase, wanneer genezen niet meer mogelijk is. Het richt zich op het welbevinden van de zieke. Dat gaat om pijnbestrijding, maar ook om zorg voor de naasten en om het bespreken van gevoelens van angst en verdriet.

Palliatie
Het verminderen van pijn, dat is wat palliatie inhoudt. Voor mensen die niet meer te genezen zijn is pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke en psychische klachten belangrijk. Het doel is dat iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft in de laatste (=terminale) levensfase.

Palliatieve sedatie en pijnbestrijding
Het specialistisch team is er voor terminale cliŽnten en heeft jarenlange ervaring en kennis opgedaan rondom pijnbestrijding en palliatieve sedatie. Het is een geruststellende gedachte dat iemand zo weinig mogelijk pijn ervaart in zijn of haar laatste levensfase.

De verpleegkundige komt bij u thuis voor: 

  • de ongeneeslijk zieke, ter ondersteuning (psychisch en lichamelijk)
  • pijnbestrijding en palliatieve sedatie
  • informatie en hulp bij het aanschaffen van hulpmiddelen
  • nachtzorg
  • ondersteuning van familie/naasten/mantelzorger(s)
Wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn om u of uw naaste in zijn of haar laatste levensfase thuis te begeleiden. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

0

Aanvragen

Palliatieve zorg

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864. Specialistische zorg vraagt u aan via uw huisarts, de wijkverpleegkundige of via uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Wilt u daar hulp bij? Laat het ons weten, bel 0900-8864. 

financiering van uw zorg

Wilt u meer weten de financiering van de zorg die u ontvangt? Of wilt u weten voor welke zorg u in aanmerking komt?

 

Lees verder

ons aanbod

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan.

 

Lees verder

thuisleven

Met Thuisleven willen we ervoor zorgen dat u gemak ťn voordeel heeft van onze dienstverlening.


Lees verder.