ons aanbod

Algemeen

Intensieve palliatieve terminale zorg

Intensieve palliatieve terminale zorg (nachtzorg) is een onderdeel van palliatieve zorg die Thuiszorg Het Friese Land biedt. Palliatieve zorg is de totaalzorg in de laatste levensfase, wanneer genezen niet meer mogelijk is.

Uitgebreid

Intensieve palliatieve terminale zorg

Intensieve palliatieve terminale zorg (nachtzorg) is een onderdeel van palliatieve zorg die Thuiszorg Het Friese Land biedt. Palliatieve zorg is de totaalzorg in de laatste levensfase, wanneer genezen niet meer mogelijk is. De aanwezigheid van een medewerker van de nachtzorg is geruststellend.

Laatste levensfase
Palliatieve terminale zorg is gericht op het welbevinden van de zieke in de laatste fase van het leven. Voor palliatieve terminale zorg wordt als regel een termijn van drie maanden aangehouden, de verzekeraar hanteert deze termijn ook in de polis. Hiervoor kan door de behandelend arts een terminaliteitsverklaring worden afgegeven (dat kan ook uw huisarts zijn). Bij palliatieve terminale zorg kunt u denken aan:

  • Verzorgen en (specialistisch) verplegen
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen; vragen rondom leven en dood
  • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces
Meer informatie
Wij bekijken samen met uw behandelend arts wat de mogelijkheden zijn om u of uw naaste in zijn of haar laatste levensfase thuis te begeleiden. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week. Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864.

Netwerk palliatieve zorg

Thuiszorg Het Friese land participeert in het Netwerk Palliatieve zorg. Vanuit deze werk-groep blijven wij op de hoogte van de nieuwste informatie en ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg.

0

Aanvragen

Intensieve palliatieve terminale zorg

Voor meer informatie neemt u contact op met Thuiszorg Het Friese Land: 0900-8864, dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend.

financiering van uw zorg

Wilt u meer weten de financiering van de zorg die u ontvangt? Of wilt u weten voor welke zorg u in aanmerking komt?

 

Lees verder

ons aanbod

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan.

 

Lees verder

thuisleven

Met Thuisleven willen we ervoor zorgen dat u gemak Ún voordeel heeft van onze dienstverlening.


Lees verder.