Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

14 augustus 2019

Zorg- en welzijnsorganisaties slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen met psychische problemen

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool gaan gezamenlijk als netwerk op zoek naar mogelijkheden om ouderen met psychische problemen beter te kunnen begeleiden.

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool gaan gezamenlijk als netwerk op zoek naar mogelijkheden om ouderen met psychische problemen beter te kunnen begeleiden. Landelijk subsidieverstrekker en stimulator ZonMw is enthousiast en stelt hiervoor geld beschikbaar om  het zorgnetwerk uit te breiden en rechtstreeks te benutten voor de medewerkers en cliënten.

In het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ werken de zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen waarbij de behoefte wordt afgestemd op de ouderen. Hiermee bieden ze maatwerk en gebruiken ze elkaars deskundigheid  bij complexe zorgvragen en/of probleemgedrag van ouderen. Het gaat om ouderen met psychische problemen, ook in combinatie met somatische- of cognitieve problemen. Daarnaast worden cliënten, cliëntvertegenwoordigers en studenten als toekomstige zorgmedewerkers betrokken bij dit initiatief.

Project start in Aldlân

Het project van het netwerk richt zich in eerste instantie op de wijk Aldlân in Leeuwarden. In deze wijk wonen relatief veel ouderen, met uiteenlopende achtergronden. De belangrijkste thema’s:

  • het begeleiden van ouderen met psychische problemen bij bijzonder gedrag of eenzaamheid;
  • het (beter) realiseren van de samenwerking en verbinding tussen de medewerkers die werkzaam zijn bij de verschillende organisaties van het netwerk.

Naast het uitwisselen van elkaars kennis en vaardigheden, gaat het om samen leren en op zoek gaan naar de juiste zorg, begeleiding en behandeling van de oudere met psychische problemen. Waarbij er over de grenzen heen van organisaties en sectoren wordt gekeken.

Betrokkenheid 

Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Ook studenten van NHL Stenden Hogeschool dragen bij aan dit project. Het op zoek gaan naar nieuwe wegen, gebeurt met behulp van actieonderzoek. Associate lector dr. Gea van Dijk is hierbij als actieonderzoeker verbonden, vanuit Noorderbreedte en NHL Stenden Hogeschool.  

Financiering 

Het onderzoek wordt gefinancierd door het landelijke ZonMw. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Om bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Een van de opdrachtgevers van ZonMw is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op de foto Voorste rij v.l.n.r.: Gea van Dijk, NHL en Noorderbreedte, Anja Koehoorn - Amaryllis, Paula Veldman - Amaryllis, Annie Klink - Noorderbreedte. Achterste rij v.l.n.r.: Erwin Brameijer - ROS Friesland, Dorothee Veenstra - Van Andel ouderenpsychiatrie, Shèra Kluin - Huisartsenpraktijk Aldlân, Baukje van der Ploeg - Thuiszorg Het Friese Land.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in