Financiering van uw zorg

Komt u in aanmerking voor thuiszorg

Thuiszorg Het Friese Land biedt verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding en ondersteuning bij u thuis. De organisatie van de thuiszorg is vastgelegd in de volgende wetten:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
In de Wmo staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente wat iemand nog zelf kan. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Ook bieden ze bijvoorbeeld dagbesteding, beschermd wonen aan mensen met een psychische aandoening. Huishoudelijke hulp wordt gefinancierd vanuit deze wet, maar ook begeleiding en ondersteuning. 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 
Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten.

Wet langdurige zorg (Wlz) 
Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

financiering van uw zorg

Wilt u meer weten de financiering van de zorg die u ontvangt? Of wilt u weten voor welke zorg u in aanmerking komt?

 

Lees verder

ons aanbod

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan.

 

Lees verder

thuisleven

Met Thuisleven willen we ervoor zorgen dat u gemak Ún voordeel heeft van onze dienstverlening.


Lees verder.