Financiering van uw zorg

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage Wmo
In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor thuiszorg die wordt gefinancierd vanuit de Wmo. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is gebaseerd op het aantal uren geleverde zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. U kunt op voorhand uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Voor verzorging en verpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Het is onderdeel van het basis pakket van de zorgverzekering en is ook vrijgesteld van het eigen risico.

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg
Indien u een indicatie heeft voor opname, maar de zorg thuis wilt ontvangen dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is gebaseerd op het aantal uren geleverde zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. U kunt op voorhand uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

financiering van uw zorg

Wilt u meer weten de financiering van de zorg die u ontvangt? Of wilt u weten voor welke zorg u in aanmerking komt?

 

Lees verder

ons aanbod

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan.

 

Lees verder

thuisleven

Met Thuisleven willen we ervoor zorgen dat u gemak Ún voordeel heeft van onze dienstverlening.


Lees verder.