Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Rutger
29 september 2020

Regiomanager Baukje: Het trof mij hoe attent en betrokken onze organisatie is

Baukje van der Ploeg werkt sinds 2016 als Regiomanager bij Thuiszorg Het Friese Land. Daarvoor werkte ze 23 jaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, in Steenwijkerland.

'Na 23 jaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land te hebben gewerkt, in Steenwijkerland, stapte ik in 2016 over naar Thuiszorg Het Friese Land. Dat was in het begin wel even wennen. Op mijn vorige werkplek kende ik iedereen, wist ik precies welke wegen ik moest bewandelen als ik iets voor elkaar wilde boksen. Hoewel ik goed begeleid werd door collega’s, werd ik bij Thuiszorg Het Friese Land direct in het diepe gegooid. Dat was best spannend, maar het hield mij ook bij de les.

Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land startte ik als wijkverpleegkundige in een dorp. Daarna beklom ik gestaag de carrièreladder. Ik specialiseerde me in het specialistisch team in ouderenzorg, werd teamleider en kreeg daarna de kans als locatiemanager in een verzorgingshuis aan de slag te gaan. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe baan, toen ze aankondigden dat ook in een verzorgingshuis de  teams zelfsturend zouden worden. Het ging mij veel te ver dat alle teams in het verzorgingshuis zelfsturend zouden zijn. Ik ben van mening dat er altijd iemand moet zijn die de verantwoording neemt, die het geheel coördineert. Vooral in een verzorgingshuis, waar allerlei diensten goed op elkaar in gewerkt moeten zijn.

Het was een goede keuze om na 23 jaar te verkassen naar een andere organisatie, een nieuwe werkplek. Dat hield mij scherp. Ik ben zelf een echte Fries. Maar op mijn vorige werkplek, in de polder,  spraken we eigenlijk nooit Fries. Dat is bij Thuiszorg Het Friese Land wel anders. Ik wilde wel weer eens proeven van die Friese cultuur, het verraste me dat de managers in het Fries overleggen, ik krijg zelfs Friestalige berichtjes op de telefoon. Ik voelde me daardoor vrij snel op mijn plek.

Aan het begin van mijn carrière heb ik kort in het ziekenhuis gewerkt, maar ik koos al snel bewust voor de thuiszorg. De thuiszorg is zo veelzijdig, al die verschillende mensen, diverse gebreken en aandoeningen. Het is op elk adres weer een verrassing wat je aantreft. En vervolgens moet jij je daar ook mee zien te redden. Om je werk goed te kunnen doen, moet je creatief zijn. Dat vind ik leuk.

Hoewel ik nu als regiomanager een heel andere rol heb, probeer ik ieder jaar wel een keer mee te gaan op route. Je komt bij heel bijzondere cliënten thuis, iedere mens is uniek. Dat vind ik zo mooi. Zo hielpen wij op een boerderij ’s nachts een mevrouw met haar toiletgang. Het echtpaar lag samen in de bedstee te slapen. Bijzonder om zo binnen te stappen in een slaapkamer!

Tegelijkertijd krijg ik op route ook een goed beeld hoe onze verzorgenden en verpleegkundigen werken. Ik merk dat cliënten het waarderen dat een manager bij hen langs komt en de tijd voor ze neemt. Cliënten voelen zich daardoor serieus genomen.

Als regiomanager mag ik meepraten over het beleid van de organisatie, ik mag het mee vormgeven. Dat doe ik graag, ik ben in voor nieuwe dingen. Ik zet  graag innovaties in om te onderzoeken hoe deze werken in de praktijk. Wat ik hierbij vooral ook  belangrijk vind, is het werkplezier van de medewerkers. Ik wil dat iedereen met plezier werkt en streef daarbij naar goede zorg van hoge kwaliteit, zowel voor medewerkers als voor cliënten.

Ik probeer dit te realiseren door heel goed te luisteren naar de medewerkers. Ook denk ik regelmatig terug aan de tijd dat ik zelf als wijkverpleegkundige werkte. Door die ervaring heb ik vaak een uitgesproken mening over het werk in de thuiszorg.

Eerder dit jaar viel ik van mijn fiets, ik brak een rugwervel en kon een tijdje niet werken. Tot mijn grote verrassing kreeg ik ongelooflijk veel kaarten en bloemen van collega’s uit de hele organisatie. Ik vond dat zo bijzonder en attent. Ik had me tot dan toe nooit eerder gerealiseerd hoe betrokken de collega’s in onze organisatie zijn. Dat trof me.  

Ik heb soms zorgen over de toekomst van de thuiszorg. Zorgverzekeraars maken het, met al hun regels en voorwaarden, wel heel moeilijk om ons werk goed te blijven doen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat de vraag naar thuiszorg alleen maar zal toenemen. We zullen zorgverzekeraars dus nog beter moeten laten zien wat wij doen. Dat is de oplossing. Wij moeten hen duidelijk maken wat onze toegevoegde waarde is.'

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in